Kurs internetowy

Etyka w PR

Promocja
 
 • dr Anna Adamus-Matuszyńska

  Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych Psychologia Menedżerska. Trener i szkoleniowiec w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania zespołami. W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001, współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania.Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe. Autorka publikacji z zakresu konfliktu społecznego, zarządzania personelem, public relations.

 •  
 

Etyka w PR

Czy w dzisiejszych czasach, w których często niepohamowana chęć zysku wypiera uczciwą konkurencję,
a o sukcesie firmy decydują podejmowane pod presją czasu decyzje, można w ogóle mówić o etyce?

Rozpoznawanie, zajmowanie się oraz stawanie wobec dylematów etycznych, w codziennej praktyce public relations, to trzy najbardziej znaczące aspekty etyki tego zawodu. Jednakże, głębiej znajdują się podstawowe obawy o definicje (czy możemy dojść do konsensusu?), zasady (jakie są najważniejsze wartości i normy w public relations?), a także teoria (jak filozofowie postrzegają nasze problemy?), których rozwianie może być naprawdę bardzo użyteczne w praktyce.

Etyka w PR to chyba najtrudniejszy temat w praktyce tego zawodu. Wynika to z historii samej dziedziny, ale także z istoty samej działalności, która nader często stawia specjalistę ds. PR wobec wielu dylematów natury etycznej i moralnej.

Odpowiednia postawa etyczna i dbałość o normy obyczajowe są nieodłącznymi elementami profesjonalizmu zawodowego, a rzetelność zawodowa to nie tylko wiedza i umiejętności, lecz także odpowiedni do sytuacji oraz odpowiedzialny sposób odnoszenia się do drugiego człowieka: klienta, kontrahenta, podwładnego, współpracownika, interesariusza. Ludzie są najsłabszym, bo mają wady, ale jednocześnie najmocniejszym - ogniwem każdej organizacji, gdyż mają swój system wartości, swoje przekonania, wiedzę i doświadczenie. Tylko ludzie mogą być etyczni lub nie.

Proponowany wykład próbuje odpowiedzieć na pytania: dlaczego potrzebna jest etyka w PR? jakie normy etyczne determinują zawód specjalisty public relations? na jakie wyzwania etyczne musi być przygotowany każdy adept tego zawodu? Po co i jak działa Rada Etyki Public Relations?

Nie zawsze działania zgodne ze standardami etycznymi są oczywiste dla środowiska, tak profesjonalistów, jak i ich otoczenia, a więc i nie są przez nich egzekwowane. Wykład prezentuje między innymi rolę Rady Etyki Public Relations, która ma prawo i obowiązek zabierać głos w imieniu środowiska w sytuacji, gdy naruszane są zasady rzetelnej pracy specjalisty/wykonawcy zawodu.

Wykład raczej prowokuje do dyskusji na etyką PR-u, niż daje konkretne odpowiedzi na pytania praktyka. Ale celem etyki, jako nauki, jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności oraz racjonalnego wyjaśniania etycznych zachowań, niż udowadnianie profesjonalistom, że są lub nie, w swej praktyce moralni. Tę ocenę niech sami praktycy sobie wystawią.

Po przestudiowaniu tego kursu słuchacz powinien:

1. Rozumieć, czym jest etyka, etyka w biznesie, na czym polega etyczność w zawodzie specjalisty public relations

2. Rozumieć wpływ etyki na zachowania ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań specjalisty public relations

3. Znać metody analizy etycznych i nieetycznych zachowań oraz techniki rozpoznawania zachowań nieetycznych w pracy specjalisty public relations

4. Umieć posługiwać się kodeksem etycznym w pracy zawodowej

Konspekt:

1. Etyka, etyka biznesu, etyka zawodowa

 • Czym jest etyka, a czym moralność?
 • Etyczne myślenie – uwarunkowania
 • Etyka biznesu, czy etyka w biznesie?
 • Czemu służy etyka zawodowa?

2. Kodeksy etyczne i ich stosowanie

 • Przyczyny powstawania kodeksów etycznych
 • Rodzaje kodeksów etycznych
 • Karta Deklaracji Sztokholmskiej ICCO (Deklaracja Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Komunikacji)

3. Kodeksy dobrych praktyk PR-owca

 • Kodeks Etyki PSPR
 • Polska Karta Przejrzystości Relacji
 • Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

4. Rada Etyki PR – jak działa?

 • Promowanie standardów etycznych w PR
 • Edukacja w dziedzinie etyki PR
 • Wydawanie opinii i orzeczeń

5. Analiza przypadków

 • Analiza przypadku „Corhydron”
 • Analiza przypadku „BP”
Zobacz fragment wykładu
 

Cena modułu:

199 zł

Cena w pakiecie:

139 zł

Cena przy zakupie całego kursu:

79 zł