Kurs internetowy

Marketing miejsc

Promocja
 
 • Adam Mikołajczyk

  Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu, dziennikarz. Z rynkiem marketingu terytorialnego i doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego związany od ponad 10 lat.

  Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w latach 2002-2004 był współtwórcą pierwszych strategii marketingu turystycznego dla miast i regionów w Polsce.

  Przez ostatnie lata pełnił funkcję Redaktora Prowadzącego i Dyrektora Zarządzającego „Brief for Poland” – pierwszej w Polsce, specjalnej platformy medialno-consultingowej z zakresu marketingu miejsc (w ramach prestiżowego miesięcznika BRIEF).

  Obecnie Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc – nowej, niezależnej organizacji eksperckiej, która ma na celu profesjonalizację i popularyzację tej dziedziny marketingu w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Autor licznych publikacji dot. marketingu terytorialnego. Trener i konsultant - doradza i szkoli pracowników JST oraz agend rządowych w tematyce marketingu miejsc. Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Marketing Terytorialny – promocja rozwoju regionów i miast”. Członek Jury wielu konkursów, m.in. KTR, EFFIE, na Najlepszy Produkt Turystyczny oraz Konkursu "Złote Formaty".

 •  
 

Marketing miejsc

W ciągu kilku najbliższych lat budowa i zarządzanie marką miejsca (gminy, miasta, regionu) będzie traktowane jako całkowicie naturalny, jeden z kluczowych, element zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym jednostki terytorialnej.

Po przestudiowaniu tego kursu słuchacz powinien:

1. Rozumieć istotę i rolę marketingu miejsc w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (JST)

2. Rozumieć znaczenie i cele marki terytorialnej

3. Znać etapy tworzenia strategii promocji JST

4. Umieć użyć w praktyce narzędzi promocji miejsc

Konspekt:

1. Marketing miejsc - geneza, istota, cele i zakres

 • Wyzwania JST w XXI w.
 • Przegląd stosowanych podejść do marketingu miejsc
 • Marketing miejsc jako polityka gospodarcza JST
 • Interdyscyplinarność i złożoność marketingu miejsc

2. Marka terytorialna

 • Definicja marki miejsca - znaczenie i cele
 • Tworzenie marki miejsc – różne podejścia metodologiczne
 • Kreowanie „miękkich” aspektów marki terytorialnej

3. Tworzenie strategii promocji JST

 • Analiza marketingowa na potrzeby promocji JST
 • Programowanie celów promocji oraz identyfikacja adresatów promocji
 • Określenie przedmiotu promocji, dobór narzędzi i środków
 • Monitoring i ewaluacja, zarządzanie strategią

4. Narzędzia promocji miejsc

 • Podstawowe narzędzia promocji JST
 • Promocja turystyczna, a promocja gospodarcza
 • PR i event marketing - wiodące drivery marki miejsca
 • Nowe narzędzia promocji miejsc (social, mobile i inne)

5. Przegląd dobrych praktyk z kraju i ze świata

 • Analiza wybranych orientacji marketingowych JST
 • Przykłady skutecznych kampanii promocyjnych
 • Przegląd działań marketingu partyzanckiego i shockvertisingu
Zobacz fragment wykładu
 

Cena modułu:

199 zł

Cena w pakiecie:

139 zł

Cena przy zakupie całego kursu:

79 zł