Kurs internetowy

Prawo autorskie i prasowe w PR

Promocja
 
 • Milena Bogdanowicz

  Zajmuje się prawem cywilnym. Szczególną uwagę poświęca ochronie dóbr osobistych, a także zagadnieniom z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawu autorskiemu. Wśród jej zainteresowań zawodowych leżą również zagadnienia z zakresu prawa prasowego i konstytucyjnego. Zajmuje się m.in. obsługą prawną stowarzyszeń i fundacji.

  Doświadczenie zawodowe, zanim dołączyła do zespołu LSW, zdobyła w Ministerstwie Sprawiedliwości i w organizacjach pozarządowych.

 •  
 

Prawo autorskie i prasowe w PR

Nie ulega wątpliwości, że działalność public relations i prawo pozostają ze sobą w ścisłym związku. Z jednej strony, prawo wyznacza ramy działalności PR, a ich przekroczenie może powodować odpowiedzialność.
Z drugiej zaś strony, prawo może być skutecznym narzędziem dla każdej osoby zajmującej się działalnością PR-ową. Kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności public relations mają przepisy prawa prasowego i autorskiego.

Dzięki znajomości prawa prasowego mogą Państwo egzekwować określone obowiązki od dziennikarzy, zarówno na etapie przekazywania informacji, jak i zwalczania kryzysów medialnych oraz przypadków „czarnego PR-u”. Znajomość prawa autorskiego umożliwia zaś bezpieczne korzystanie z cudzej twórczości w materiałach PR-owych, w szczególności z fragmentów filmów, muzyki odtwarzanej podczas imprez promocyjnych, monitoringu mediów,  ale również pozwala podejmować skuteczne interwencje w przypadku nieuprawnionego posługiwania się naszymi kreacjami przez konkurentów.

Prawo prasowe i autorskie w działalności PR jest specjalistycznym szkoleniem, odpowiadającym potrzebom branży public relations.

Założeniem szkolenia jest zasada „minimum teorii, maksimum praktyki”, a jego celem – przedstawienie Państwu w przejrzysty, prosty i pragmatyczny sposób, wszystkich najistotniejszych aspektów prawa prasowego i autorskiego. Podczas szkolenia zostaną omówione ciekawe case study oraz orzeczenia sądów.

Udział w szkoleniu rekomendujemy wszystkim przedstawicielom branży public relations, w szczególności rzecznikom prasowym, pracownikom działów PR, agencji reklamowych i PR, prawnikom wewnętrznym.

Po przestudiowaniu tego kursu słuchacz powinien:
 1. Jak wykorzystać prawo w kontaktach z dziennikarzami – czego i na jakiej podstawie wymagać i jak to egzekwować?
 2. Jakie są prawne ramy prowadzenia PR-u w prasie, a zwłaszcza jak prawo traktuje artykuły sponsorowane, advertoriale i inne tego rodzaju działania
 3. Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych firmy i jak reagować w takiej sytuacji? Jak wykorzystać prawo w sytuacji kryzysów medialnych, przypadkach czarnego PR-u w prasie lub w Internecie?
 4. Jakie są prawne ramy korzystania z cudzej twórczości i wizerunku w materiałach PR oraz na stronach internetowych – na co zwrócić uwagę, by nie naruszyć prawa?
 5. Jaka odpowiedzialność grozi za naruszenie praw autorskich i jak się przed nią bronić?

Osobny blok będzie poświęcony zasadom konstruowania i negocjowania umów z zakresu prawa autorskiego.

 

Konspekt:

1. Prawne aspekty kontaktów z dziennikarzami i działalności PR w prasie

a) Jakich informacji mogą żądać dziennikarze? Czy zawsze trzeba ich udzielić? Czy i kiedy można zasłaniać się ochroną tajemnicy? Co grozi w przypadku odmowy?

b) Jak udzielać informacji? Na co zwracać uwagę? Czy zawsze można żądać autoryzacji?

c) Czego można wymagać od dziennikarza udzielając informacji? Zasady dotyczące autoryzacji tekstów

d) Czy te zasady obowiązują również w Internecie?

e) „Artykuły sponsorowane, advertoriale i wybór redakcji ” –  czyli o czym należy pamiętać prowadząc PR w prasie

f) Granice krytyki prasowej i wolności słowa w prasie, czyli czarny PR a prawo:

 • kiedy możemy stawiać zarzut naruszenia dóbr osobistych (prywatności, renomy)
 • wypowiedzi krytyczne a wypowiedzi faktyczne – konsekwencje tego rozróżnienia
 • czy prezes firmy jest osobą publiczną i co wynika z tego statusu?
 • kiedy zarzucamy naruszenie tajemnicy przedsiębiorcy?
 • kryteria oceny rzetelności i staranności dziennikarskiej –  analiza wybranych case – study

2. Prawne narzędzia w rękach PR-owca, czyli jak wykorzystać prawo w kryzysach medialnych

a) Odpowiedź i sprostowanie w świetle nowelizacji ustawy prawo prasowe

b) Z jakimi roszczeniami, w jakich sytuacjach można wystąpić?

c) Praktyczne aspekty radzenia sobie z kryzysami medialnymi w Internecie (blogi, „hakerskie” profile w portalach społecznościowych itp.):

 • kto odpowiada za naruszenie? jak walczyć z anonimowymi wpisami w sieci?
 • odpowiedzialność administratorów WWW
 • problemy ze zwalczaniem pozycjonowania stron wg negatywnych wpisów na temat firmy.

3. Prawo autorskie w działalności PR – aspekty praktyczne

a) Czy pomysły na kampanie PR-owe podlegają ochronie?

b) Czym jest utwór i jakiej ochronie podlega?

c) Czym różnią się prawa autorskie majątkowe od osobistych i co wynika z tej różnicy?

d) Zasady korzystania z cudzych materiałów w działalności PR:

 • opracowania a inspiracje
 • szczególne przypadki: muzyka, banknoty, barwy narodowe, wizerunki osób i obiektów użyteczności publicznej; monitoring prasy; publikowanie linków na firmowych stronach WWW

e) Jak bronić się przed naruszeniem praw do materiałów PR? Czego i od kogo można żądać w przypadku naruszenia?

4. Umowy prawno-autorskie w działalności PR – praktyczne wskazówki

a) Jakie umowy i z kim zawrzeć?

b) Czym różni się umowa licencji od umowy przeniesienia praw?

c) Jakie postanowienia przewidzieć w umowach? na co zwrócić uwagę?

Zobacz fragment wykładu
 

Cena modułu:

199 zł

Cena w pakiecie:

139 zł

Cena przy zakupie całego kursu:

79 zł