Kurs internetowy

Rebranding, zarządzanie zmianami

Promocja
 
 

Rebranding, zarządzanie zmianami

Jedna z definicji inteligencji mówi, że jest to umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków. Umiejętność ta stanowi, na przykład, o przeżyciu lub wyginięciu gatunków, czy też o sukcesach – albo porażkach –
w życiu zawodowym i prywatnym.

Warunki w tzw. „ekosystemie organizacyjnym” mogą się zmieniać stopniowo lub nagle. Z reguły mamy do czynienia z tą pierwsza sytuacją, co daje jednostkom inteligentnym olbrzymią przewagę: mogą one zwiastuny tychże zmian rozpoznać, przygotować się na zmiany i wręcz na nich skorzystać.

Gotowość do zmian powinna być wpisana w DNA każdego rasowego specjalisty do spraw komunikacji i PR. To Dział Komunikacji powinien być prekursorem i najważniejszym ambasadorem zmian w każdej organizacji, czy to w prywatnej firmie, czy instytucji publicznej, czy organizacji społecznej lub samorządowej.

Nie ma jednej recepty, jednego przepisu na sukces w żadnej dziedzinie. W obecnych warunkach gospodarczych i technologicznych wszystko zmienia się zbyt szybko, aby tworzyć długoterminowe strategie, a potem trzymać się ich uporczywie i nieugięcie. Możemy jednak, na błędach innych, nauczyć się rozpoznawać rodzaj i tempo nadchodzących zmian i przygotować się na nie jako zawodowi PR-owcy
i eksperci od komunikacji.

W niniejszym module przyjrzymy się kilku najważniejszym aspektom procesu zmian, właśnie z punktu widzenia PR, takim jak: przygotowanie scenariusza zmian, rozpoznawanie czynników kryzysogennych
i praktyczne zasady unikania kryzysów, komunikacja wewnętrzna i angażowanie pracowników, zmiana marki zwana rebrandingiem, ochrona informacji podczas zmian, rola szefów i przełożonych oraz wsparcie dla nich ze strony pracowników działów komunikacji, fuzje, przejęcia i reorganizacje, czy też dostosowanie się do coraz ważniejszych wymogów wielokulturowości w międzynarodowej działalności biznesowej.

Ciągłe zmiany to stan nieunikniony. Zamiast  przed nimi uciekać – stawmy im czoła i wygrajmy!

Po przestudiowaniu tego kursu słuchacz powinien:

1. Wiedzieć czym jest zmiana

2. Znać rolę komunikacji oraz przełożonych w trakcie zmiany

3. Wiedzieć, jak przygotować wprowadzanie zmiany

4. Umieć komunikować zmianę

5. Znać zasady postępowania w trakcie zamykania firm, zakładów, sklepów itp.

6. Znać zasady komunikacji w środowisku wielokulturowym

 

Konspekt:

1. Wprowadzenie

 • Podejście praktyka, nie teoretyka
 • Co to jest zmiana
 • Dlaczego zmiana jest pożądana
 • Czy warto zmieniać coś, co działa
 • Psychologiczne podstawy oporu wobec zmian
 • Etapy ewolucji podejścia do zmian
 • Nieuniknioność zmian – bieżące uwarunkowania gospodarcze

2. Rola szefów/przełożonych we wprowadzeniu i promowaniu zmian

 • Kultura korporacyjna
 • Pracownicy są najważniejsi
 • Dawanie przykładu/coaching
 • Budowanie wiarygodności (rola komunikacji)
 • Rola komunikacji kaskadowej

3. Przygotowanie na zmiany (szczególna rola PR)

 • Zmiany przewidywalne i nieprzewidywalne
 • Antycypowanie zmian – odczytywanie sygnałów
 • Zmiana nie musi być zła: kryzys – idealnym momentem na zmiany
 • Budowanie aliansów dla zmian
 • Antycypowanie oporu – przygotowanie środków zaradczych
 • Zmiana: szansa na integrację, nie dezintegrację
 • Transformacja=integracja
 • Zmiany wymuszone przez technologię (obszar PR)
 • Zmiany zachodzące w mediach i ich wpływ na pracę PR i Komunikacji
 • Wpływ zmian na reputację firmy/marki (co i jak chronić, co i jak zmienić)

4. Komunikowanie zmian

 • Percepcja a rzeczywistość
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Zaangażowanie pracowników – PR, HR, S&M, zarząd
 • Akcje i emocje
 • Kreatywność a prawda: zachowanie wiarygodności
 • Dostosowanie kanałów komunikacji: symbolika zmian
 • Niebezpieczeństwa propagandy sukcesu
 • Różni interesariusze, różne metody, kanały, narzędzia

5. Rebranding, odświeżenie marki, fuzje...

 • Kryzys czy nowe możliwości
 • Różnice i podobieństwa
 • Odbiorcy wewnętrzni i zewnętrzni – dostosowanie przekazów, metod i kanałów komunikacji
 • Sprawy organizacyjne krok po kroku
 • Praktyczna droga przez przygotowanie, wprowadzenie i podsumowanie rebrandingu
 • Ludzie, funkcje, kompetencje
 • Planowane, dyscyplina i kontrola projektowa
 • Kreatywność metod i narzędzi

6. Zamykanie firm, zakładów, sklepów

 • Planowanie i przygotowania na różnych poziomach
 • Zaangażowanie całej organizacji
 • Tajność czy otwartość
 • Pozyskiwanie aliantów (media, władze, związki zawodowe)
 • Jak w tym procesie chronić markę

7. Wielokulturowość, czyli wpływ globalizacji

 • My zagranicą – obcokrajowcy u nas
 • Znajomość obcych kultur a sukces w biznesie
 • Znajomość języków obcych = zrozumienie mentalności innych
 • Gafy kulturowe i językowe - jak ich unikać

8. Zmiany - jak nie zwariować

 • „Grawitacja” – pewne rzeczy trzeba zaakceptować
 • Jak się nie wypalić podczas zmian

 

Zobacz fragment wykładu
 

Cena modułu:

199 zł

Cena w pakiecie:

139 zł

Cena przy zakupie całego kursu:

79 zł