Kurs internetowy

Opracowanie strategii PR

Promocja
 
  • Julia Kozak

    Managing Directior Fleishman-Hillard. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, wydział Orientalistyki – Indologię. Równolegle studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. W latach 1996-1997 studiowała w Indiach.Public Relations zajmuje się od 1997 roku. W 2003 roku otworzyła w Polsce oddział międzynarodowej agencji Fleishman-Hillard, którą obecnie prowadzi jako Dyrektor Zarządzający na Polskę. Od lat zajmuje się działaniami popularyzującymi public relations w Polsce. Od 2003 roku współuczestniczy w organizacji konkursu „Praktykuj za granicą" biorąc udział w obradach jury i wyborze najlepszych studentów, którym Fleishman-Hillard funduje międzynarodowe praktyki. Prowadzi liczne treningi i warsztaty edukacyjne dla firm z różnych branż. Zajmuje się doradztwem w budowaniu strategii komunikacji dla firm polskich i międzynarodowych oraz komunikacją kryzysową. Ukończyła różnorodne treningi w Polsce i za granicą w zakresie komunikacji, zarządzania, sprzedaży i szkoleń. Wiceprezes Związku Firm Public Relations, członek Rady Ekspertów Think Tank, wykłada w London School of Public Relations.

  •  
 

Opracowanie strategii PR

Strategiczne podejście w pracy osoby zajmującej się komunikacją w organizacji to podstawa – fundament wszelkich planowanych działań, wytyczenie drogi do ustalonego celu. Jak bardzo jest ważna okazuje się często w sytuacjach, w których strategicznego podejścia zabrakło. Chaotyczne stosowanie różnych poznanych technik i narzędzi public relations prowadzi często do długofalowo narastającego przekonania, że PR nie przynosi wymiernych efektów, jest elementem dodatkowym, z którego równie dobrze można zrezygnować na rzecz bardziej efektywnych działań. Dobrze przygotowana i realizowana strategia public relations może stać się elementem kluczowym w prowadzonym biznesie, stanowi szkielet całości działań komunikacyjnych organizacji. Dzięki temu organizacje w sposób spójny i widoczny zyskują przewagę w stosunku do swoich konkurentów na rynkach, potrafią wyznaczać trendy i reagować błyskawicznie na zmiany wykorzystując liczne okazje i unikając możliwych zagrożeń.

Wykład poświęcony opracowaniu strategii public relations pozwala zrozumieć rolę public relations w całościowej strategii firmy, etapy jej tworzenia, elementy niezbędne do jej realizacji i ewaluacji. Dzięki temu można, w sposób jasny i precyzyjny, określić czemu mają służyć sugerowane działania, jakich efektów można się po nich spodziewać, co pozwala na negocjacje potrzebnych na ich realizację budżetów. Jest to podstawa wiedzy PR-owca, zarówno w przypadku osób pracujących na stanowiskach związanych z zarządzaniem komunikacją w różnego typu organizacjach i firmach, jak i w agencjach public relations.

Po przestudiowaniu tego kursu słuchacz powinien:

1. Znać etapy tworzenia strategii PR

2. Znać zasady tworzenia strategii PR

3. Wyjaśnić rolę strategii PR w praktyce

4. Sprawdzić, czy strategia jest efektywna

Konspekt:

1. Rola public relations w strategii organizacji/firmy

2. Zasady tworzenia strategii public relations

3. Ustalanie i określanie celów strategicznych

4. Budowanie strategii krok po kroku

5. Rola strategii public relations w praktyce i przykłady wdrażanych strategii

6. Ewaluacja – czy zastosowane podejście strategiczne przyniosło oczekiwane efekty

Zobacz fragment wykładu
 

Cena modułu:

149 zł

Cena w pakiecie:

104 zł

Cena przy zakupie całego kursu:

59 zł