Kurs internetowy

CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu

Promocja
 
 • Mirella Panek-Owsiańska

  Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

  Zarządza zespołem FOB, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce. Członkini CSR Europe. Współpracuje również z The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR.

  Była ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Członkini Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki.

 •  
 • Natalia Ćwik

  Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i CSR, publicystka, coach i konsultantka. Prowadzi firmę doradczą Go Responsible Consulting oraz blog o zarządzaniu goresponsible.pl. W latach 2009-2013 Menedżerka ds. Zarządzania Wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), gdzie odpowiadała za kwestie merytoryczne, a dziś wspierający organizację zewnętrzny ekspert. Specjalizuje się w zarządzaniu zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Współpracuje z firmami i organizacjami pozarządowymi – doradza w dziedzinie zarządzania na różnych szczeblach (strategia i standardy CSR, dialog z interesariuszami, raportowanie społeczne i in.). Aktualnie, w ramach współpracy z Forum Darczyńców w Polsce, jest coachem dla 24 fundacji korporacyjnych, które wspiera w rozwoju standardów zarządzania. Autorka koncepcji i redaktorka wielu publikacji i analiz poświęconych tematyce odpowiedzialnego biznesu i zarządzania, m.in. serii „Wspólna odpowiedzialność” publikowanej przez FOB. Jedna z 50 kobiet polskiego CSR-u według FOB.

 •  
 •  
 

CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialne prowadzenie działalności przez organizację przynosi szereg korzyści, zarówno działającemu podmiotowi, jak i jego otoczeniu wewnętrznemu i zewnętrznemu. Szkolenie wprowadzi uczestników do zagadnień związanych z odpowiedzialnym biznesem (ang. CSR, corporate social responsibility) i przedstawi argumenty na rzecz wdrażania jego idei przez firmy. Zostaną oni zaznajomieni z definicjami CSR i kluczowymi pojęciami dotyczącymi tej koncepcji oraz swoistym przewodnikiem po CSR, jaki stanowi międzynarodowa norma ISO 26000. Dzięki zaprezentowanym podczas szkolenia narzędziom i przykładom dobrych praktyk z zakresu CSR, uzyskają podstawową praktyczną wiedzę, która pozwoli im na przygotowanie odpowiednich inicjatyw zgodnych z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Po przestudiowaniu tego kursu słuchacz powinien:
 1. Umieć zdefiniować koncepcję CSR oraz wskazać korzyści płynące z wdrażania CSR
 2. Potrafić skazać obszary CSR i przykładowe zagadnienia związane z nimi (wg normy ISO 26 000)
 3. Pokazać, jak identyfikować interesariuszy firmy oraz w jaki sposób budować ich zaangażowanie
 4. Znać podstawowe narzędzia i standardy CSR oraz przedstawić przykłady ich wykorzystania w praktyce
Konspekt:

1. Po co nam CSR, czyli o korzyściach z odpowiedzialności organizacji

 • Dlaczego warto znać pojęcie CSR?
 • Dlaczego warto wdrażać CSR? Prezentacja korzyści z realizowania CSR (dla firmy/organizacji, społeczeństwa i innych grup)

2. CSR - podejście strategiczne

 • Prezentacja podstawowych informacji nt CSR (definicje, główne pojęcia)
 • Obszary CSR (wg ISO 26 000) i zagadnienia z nimi związane oraz dobre praktyki firm
 • CSR w strukturze firmy - podejście strategiczne
 • Relacje między CSR a PR

3. Relacje z interesariuszami

 • Definicja initeresariuszy
 • Mapowanie interesariuszy
 • Dialog z interesariuszami (standard AA1000)

4. Wybrane instrumenty CSR oraz dobre praktyki

 • Jak przygotować dobry program realizujący odpowiedzialność społeczną firmy?
 • Wybrane narzędzia CSR
 • Dobre praktyki

5. Ewaluacja, raportowanie i komunikowanie

 • Co i jak mierzyć i raportować? Wskaźniki wyników, wytyczne GRI.
 • Co i jak komunikować?
Zobacz fragment wykładu
 

Cena modułu:

149 zł

Cena w pakiecie:

104 zł

Cena przy zakupie całego kursu:

59 zł