Kurs internetowy

zdobądź kierunkowe wykształcenie bez wychodzenia z domu!

 

Kurs internetowy Akademii PRoto

Kurs internetowy Akademii PRoto jest kompletnym programem nauczania PR na poziomie podstawowym. Program kursu został opracowany we współpracy z dr Anną Adamus-Matuszyńską, która jest odpowiedzialna za jego część merytoryczną. Cały kurs składa się z 18 modułów, a każdy z nich dotyczy ściśle określonego obszaru tematycznego z zakresu public relations. Podział ten porządkuje wiedzę i ułatwia jej przyswajanie. Kurs internetowy dedykujemy osobom, które z powodu trudności pogodzenia pracy zawodowej ze studiami lub odległego miejsca zamieszkania, nie mogą podnosić swoich kompetencji zawodowych w systemie studiów podyplomowych. Wiedza zgromadzona w kursie internetowym Akademii PRoto jest przekazywana przez wybitnych, wielokrotnie nagradzanych ekspertów, z bogatym doświadczeniem zawodowym. W każdym module uczestnik kursu znajdzie podstawy teoretyczne, a także wiele przykładów praktycznych z Polski i zagranicy, materiały szkoleniowe oraz wykaz literatury z danej dziedziny, polecanej przez wykładowcę. Przy zakupie pełnego kursu cena pojedynczego modułu jest o 60% niższa od ceny wyjściowej. Uczestnik kursu ma dostęp do wszystkich 18 modułów przez 360 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia. Proponowana przez nas formuła umożliwia zdobywanie wiedzy w czasie dogodnym dla uczestnika, według indywidualnych jego potrzeb. Ukończenie kursu, po zadaniu testów on-line, jest potwierdzone certyfikatem Akademii PRoto. Każdy uczestnik ma możliwość trzykrotnego zdawania testu on-line w każdym module.