Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Krzywa Gaussa i PR

Rozkład normalny, lub też krzywa Gaussa ma swój ślad w każdym przejawie życia społecznego. Z informacjami na temat twojej marki włącznie. Media zmieniają się w social media, konsumenci ewoluują w prosumentów, a modele komunikacji, o których uczyłeś się na studiach już dawno zastąpiono nowszymi wersjami. Jedno wydaje się w tej płynności niezmienne: o ile twoja marka nie jest właśnie w fazie kryzysu wizerunkowego, czyli sytuacja nie odchyla się od normy, to informacje na jej temat są głównie… neutralne.

Mimo tego, że w mediach popularna jest zasada, że dobry news to zły news, a internautom nadal trochę łatwiej się narzeka niż chwali, to statystycznie, udział neutralnych informacji jest większy, niż tych z ładunkiem emocjonalnym. „Neutralne” wcale nie znaczy „obojętne” dla wizerunku. Żaden przekaz nie jest obojętny. Każda publikacja lub wpis na forum może zwiększać buzz, share of voice, plasować nas na tle rynku, czy konkurencji. Nawet neutralne informacje mają wpływ na magiczną „spontaniczną świadomość”, której wysoki wynik chcemy oglądać w zlecanych badaniach sondażowych.

Z danych, które od lat analizuję wynika, że materiały tzw. neutralne stanowią średnio 75 proc. badanego medialnego „szumu”, a pozostałe 25 proc. mniej więcej po równo dzielą się na pozytywne i negatywne. Należy przy tym pamiętać, że w ekstremalnych przypadkach, badając niewielki wycinek rzeczywistości lub w krótkim okresie, proporcje mogą się nagle odwrócić. Ale o tym też mówi statystyka, a przykładów na potwierdzenie wyjątku od reguły dostarczają od czasu do czasu media społecznościowe. Podsumowując: skoro udział krytykujących  i - nazwijmy je - chwalących naszą markę publikacji jest w sumie niewielki, to czy istnieje sposób na dobre wyodrębnienie ich z całego szumu i opisanie do tego zgrabnym wskaźnikiem? Jak sprawdzić, czy pozytywne informacje w mediach były inspirowane działaniami PR?

O tym między innymi opowiem na szkoleniu „DIY, czyli jak skutecznie przeprowadzić pomiar efektów działań PR i marketingowych”.

Zapraszam,
Magdalena Grabarczyk - Tokaj