Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Kryzysowa współpraca agencji z klientem

Każde spotkanie, nawet to rutynowe i regularne, w typowej amerykańskiej firmie zaczyna się od przypomnienia, że – na przykład - „najbliższe wyjście ewakuacyjne na wypadek pożaru lub innego nieprzewidzianego wydarzenia znajduje się za Wami po lewej stronie, a potem prosto wzdłuż alarmowej sygnalizacji świetlnej”. Czy ktoś był świadkiem takiego instruktażu podczas jakiegokolwiek spotkania w polskim biurze? Nie można się więc dziwić (można jedynie z zazdrością podziwiać), jak profesjonalnie w przypadku wydarzeń losowych postępują właściwe służby za oceanem. Nieliczne wyjątki – jak niechlubna bezczynność, a potem nieudolna reakcja burmistrza Nowego Orleanu przed huraganem Katrina – są przykładnie karane, a odpowiednie wnioski natychmiast wyciągane i wdrażane, vide przygotowania do huraganu Sandy.

Niewiele firm, czy to dużych czy małych, ma czas i niezbędną wiedzę, aby samodzielnie przygotować się na niespodziewane nieszczęścia. Fabryka mebli drewnianych będzie zajęta jakością produkcji, realizacją zamówień oraz troską o koszty i terminy, nie zaś myśleniem o możliwym pożarze. Zresztą, przecież fabryka jest wyposażona w gaśnice i „sprzęt p-poż”… A tymczasem wystarczy mała iskra w środku nocy.

Deficyty takie mogłyby w znacznie większym stopniu wypełnić agencje PR oferując skrojone na miarę usługi „anty-kryzysowe”. Zbyt często jednak oferowane usługi nie wykraczają poza standardowe, podręcznikowe hasła w stylu: procedury, czarna skrzynka, narzędzia kryzysu, itp. Gdy zaś dochodzi do prawdziwego kryzysu, jak np. konieczność ogłoszenia tuż przed Świętami Bożego Narodzenia redukcji zatrudnienia o 1500 osób i do związanej z tym negatywnej publicity w mediach – firma sprawia wrażenie całkowicie nieprzygotowanej i zostawionej samej sobie.

Czyżby ani firma, ani obsługujące ją agencje PR na taką ewentualność nie były przygotowane?Jak to zmienić? Jak przygotować klienta na kryzys w indywidualny sposób, dostosowany do jego potrzeb?

Dowiedz się na szkoleniu Komunikacja w kryzysie: współpraca agencji PR z klientem”.

Zapraszam,
Zbigniew Lazar