Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Jak zorganizować pracę biura prasowego?

Nie wszystkie firmy czy instytucje posiadają rozbudowane biura prasowe, ze strukturą organizacyjną, wieloma pracownikami, jasno określonym podziałem obowiązków i odpowiedzialności. Często biuro prasowe to po prostu jedna osoba, spec od wszelakich poruczeń, korzystająca ewentualnie z logistycznego wsparcia agencji PR lub pomocy zmieniających się co kilka miesięcy studentów-stażystów.

Organizacja pracy biura to jednak nie tylko zarządzanie strukturami i ludźmi. To także umiejętność spełnienia wielu różnorakich, czasami przeciwstawnych, wymagań i oczekiwań stawianych przed PR-owcem lub rzecznikiem prasowym przez bardzo niejednorodnych klientów wewnętrznych (kierownictwo firmy, pracownicy, udziałowcy, właściciele, dział sprzedaży, itp. …) i zewnętrznych (dziennikarze, urzędy, inwestorzy, konsumenci, aktywiści wszelkiego autoramentu, blogerzy, fundacje charytatywne, itd. ...).

Jak pogodzić ten ogień z wodą, a jednocześnie ustrzec się błędów? Jak pozycjonować się w ciągle zmieniającym się, a zwanym modnie „korporacyjnym ekosystemie”? Jak wykazać przy pomocy obiektywnych danych wartość pracy PR, komunikacji i rzecznika dla firmy lub instytucji publicznej? A przede wszystkim – jak PR i komunikacja mogą jeszcze bardziej przyczynić się do realizowania biznesowych celów swojej organizacji?

Zwłaszcza to ostatnie nabiera coraz większego znaczenia w obecnych warunkach gospodarczych i rosnącej presji na osiąganie wyników sprzedażowych. PR, jako część każdego organizacyjnego ekosystemu, odgrywa tutaj ogromnie ważną rolę.

Zapraszam na szkolenie Organizacja pracy biura prasowego - jak zwiększyć skuteczność kontaktów z mediami?”.

Zbigniew Lazar