Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Komunikacja w kryzysie: współpraca agencji PR z klientem

Światy klienta (korporacje, instytucje publiczne) i agencji PR za mało się przenikają. Za mało jest między nimi współpracy. Wina z pewnością leży po obu stronach. Agencje PR ciągle są najbardziej widoczne głównie poprzez pryzmat eventów, być może dlatego, że same najchętniej w tym obszarze się specjalizują. Klienci zaś, często z niewiedzy, nie myślą o angażowaniu agencji zewnętrznych w przypadkach wymagających np. przekazania bardziej poufnych informacji. Dlatego, gdy ktoś pyta „Czy znacie jakąś dobrą agencję PR?” to możemy być pewni, że w podtekście pytania chodzi o agencję eventową...

Jest wiele obszarów działalności biznesowej, gdzie światy klienta i agencji PR mogą się znacznie skuteczniej przenikać – z obopólną korzyścią. Sytuacje kryzysowe – z całą gamą możliwości, które kreują, np. analizy, szkolenia, przygotowanie właściwych strategii, briefingi i symulacje, wsparcie logistyczne i komunikacyjne, by wymienić tylko kilka – są takim właśnie wspólnym terytorium. Potrzeby w tym zakresie po stronie klienta są olbrzymie i będą rosły w najbliższych latach. Klient jednak w wielu przypadkach kryzysowych zmuszony jest radzić sobie sam.

„Gdy rozlegnie się grzmot, za późno zatykać uszy” – twierdził słynny strateg Sun Tzu. Klienci zgłaszają się do agencji PR, a agencje pomagają klientom, już po tym, jak rozpocznie się kryzys. A przecież mogą zawczasu ostrzec klienta przed nadciągającą nawałnicą i pomóc mu się do niej przygotować, a w ten sposób pomóc mu przejść przez burzę bez większych strat.

Jak to zrobić? Opowiem w trakcie szkolenia „Komunikacja w kryzysie: współpraca agencji PR z klientem”.


Zapraszam,
Zbigniew Lazar