Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Autoryzacja - teoria i praktyka

Istnieje spora różnica pomiędzy tym, jak autoryzacja funkcjonuje w praktyce, a jak została ukształtowana w przepisach prawa prasowego. Powszechnie przyjmuje się, że autoryzacja dotyczy wszystkich wywiadów i wypowiedzi przytaczanych za inną osobą. Tymczasem, zgodnie z art. 14 prawa prasowego, obowiązek autoryzacji dotyczy wyłącznie określonych sposobów wykorzystania cudzej wypowiedzi.

Co prawda, obowiązek autoryzowania materiału prasowego dotyczy wszystkich materiałów utrwalonych w postaci nagrania głosu i utrwalenia wizerunku (np. wywiady radiowe i telewizyjne). Jednak, gdy dziennikarz chce w swoim artykule zamieścić dosłownie cytowane wypowiedzi, to obowiązek autoryzacji zależy od tego, czy rozmówca zażyczy sobie autoryzacji, czy nie. Należy podkreślić, że dziennikarz nie ma obowiązku pytać rozmówcy o czy życzy on sobie autoryzować swoją wypowiedź. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu nie ciąży na nim obowiązek informowania o prawie autoryzacji. Ważne jest także to, że autoryzacja nie jest w ogóle wymagana w stosunku do wypowiedzi, które były wcześniej opublikowane.

W praktyce oznacza to, że przywoływanie w materiałach prasowych wypowiedzi innych osób „własnymi słowami” dziennikarza nie wymaga od niego autoryzowania materiału prasowego. Ponadto, osoba udzielająca informacji nie może uzależniać zgody na publikację jej wypowiedzi od tego, jaki ogólny wydźwięk ma cala publikacja. Udzielający wywiadu nie może wpływać lub uzgadniać tekstu wypowiedzi dziennikarskiej. Jego autoryzacja może dotyczyć wyłącznie własnej wypowiedzi a nie całości materiału prasowego.

Odpowiedzialność za opublikowanie wypowiedzi bez autoryzacji, mimo że była ona wymagana, nie jest zagrożone przez żadne szczególne sankcje na gruncie prawa prasowego. Należy jednak pamiętać, że konsekwencje naruszenia obowiązku autoryzacji mogą wiązać się z odpowiedzialnością na podstawie innych przepisów prawa np. chroniących dobra osobiste i prawa autorskie osoby, której wypowiedź została opublikowana.

Więcej o przepisach prawnych potrzebnych w codziennej pracy PR-owców opowiem w trakcie szkolenia "Prawo dla PR-owców".

Zapraszam,
Katarzyna Marek,
Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy