Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Wiele hałasu o pomiar

Pomiar działań z zakresu komunikacji marketingowej, jeszcze zanim pojawiły się media społecznościowe, przyprawiał o zawrót głowy teoretyków i praktyków. Do tej pory spotkania przedstawicieli obu grup i dyskusje na temat pomiaru efektów działań w mediach, czy to tradycyjnych, czy społecznościowych wywołują spore emocje – nie bez powodu.

Dyskusje dotyczące pomiaru efektów działań komunikacyjnych, szczególnie tych związanych z PR dotyczyły sposobu wyceny tych działań i ich efektywności. Po pojawieniu się kolejnego typu mediów – mediów społecznościowych – pojawiły się kolejne trudności, w postaci porównywalności działań w różnych mediach, w szczególności tych internetowych i tych tradycyjnych.

Dotychczas ani w Polsce, ani też na świecie nie został wypracowany jednolity standard oceny działań marketingowych we wszystkich mediach. Warto zadać sobie pytanie, czy opracowanie jednolitych wskaźników dla wszystkich mediów, których używanie będzie możliwe w różnych branżach ma szanse powodzenia? Każdy przypadek pomiaru działań komunikacyjnych jest inny – w zależności od prowadzonych działań i celu, który im przyświeca, od tego z jaką branżą mamy do czynienia, jak duży budżet i w jakich mediach został ulokowany. Inaczej przeprowadzimy audyt komunikacji w mediach społecznościowych, a czym innym będziemy się kierować badając np. wyniki działań PR w prasie czy telewizji.

Istotną kwestią w przypadku pomiaru działań są również dane, którymi dysponujemy w momencie przystąpienia do badania. Możemy korzystać z różnych typów i źródeł danych. W przypadku mediów społecznościowych w zależności od platformy komunikacji, z jaką mamy do czynienia możemy pozyskać inne dane. Istotne jest również miejsce, z którego pozyskujemy dane, okres z jakiego pochodzą dane, a nawet format, w którym dane zostały przedstawione do analizy.

Na szkoleniu „Skuteczne mierzenie działań PR w social media” zaprezentuję podstawy działania najpopularniejszych platform społecznościowych, które umożliwiają komunikację marketingową. Przedstawię również sposoby pozyskiwania danych do analizy komunikacji w zależności od celu prowadzonych badań. Pokażę także przykłady analiz komunikacji w mediach społecznościowych przy użyciu różnych, powszechnie stosowanych wskaźników.

Zapraszam na szkolenie  „Skuteczne mierzenie działań PR w social media”.

Magdalena Popielewicz