Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Godlewska: Dobry event jak doskonale naoliwiona maszyna

Event to narzędzie marketingowe coraz bardziej doceniane przez firmy, w szczególności duże. Firmowy event umożliwia bezpośrednie i efektywne dotarcie do otoczenia biznesowego, co stawia go na wysokim miejscu w rankingu narzędzi marketingu wykorzystywanych powszechnie przez przedsiębiorstwa. Event może spełniać rozmaite role i być środkiem do osiągania różnych celów biznesowych i wizerunkowych, począwszy od budowania bezpośrednich relacji z otoczeniem, poprzez wspieranie pozytywnego wizerunku firmy, a na realizacji celów prosprzedażowych kończąc. Aby jednak event spełnił efektywnie swą funkcję, jego organizator – niezależnie od tego, czy jest to firma samodzielnie realizująca projekt eventowy, czy wspierająca ją agencja zewnętrzna – musi spełnić kilka istotnych warunków. Jakich?

Dobrze zorganizowany event musi działać jak doskonale naoliwiona maszyna, w której wszystkie elementy są idealnie zintegrowane i współpracują ze sobą. Zarządzanie projektem eventowym wymaga doskonałych umiejętności w zakresie planowania, organizacji czasu i pracy całego zespołu projektowego. Event manager musi także wykazać się dużą kreatywnością, wiedzą z dziedziny marketingu i umiejętnością określania celów biznesowych oraz ich efektywnej realizacji. Organizacja udanego eventu wiąże się z koniecznością realizacji różnorodnych zadań i umiejętnością pogodzenia interesów grup biorących udział w wydarzeniu – organizatorów, uczestników, a także mediów, których udział jest jednym z istotnych elementów kreowania wizerunku firmy na zewnątrz. Jak więc zaplanować dobry event? Jak prawidłowo określić jego cele? Jak dobrać zespół i podzielić obowiązki podczas pracy? O jakich elementach trzeba pamiętać? Jak identyfikować potencjalne zagrożenia i skutecznie je eliminować? Jak efektywnie zarządzać budżetem? I w końcu jak sprawić, aby event zrealizował zakładane cele strategiczne firmy?

Na te i wiele innych pytań związanych z profesjonalną organizacją wydarzeń specjalnych odpowiem Państwu w trakcie szkolenia zatytułowanego „Event marketing.

Marzena Godlewska