Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Jak zostać event managerem?

Event manager to „mózg” operacji zwanej eventem. Bez względu na to, z jakim eventem mamy do czynienia – wizerunkowym, prosprzedażowym, medialnym, czy integracyjnym – jego rola jest kluczowa na wszystkich etapach przygotowań do wydarzenia. Zadaniem event managera – szefa projektu eventowego jest kontakt z Klientem, planowanie wydarzenia we współpracy z zespołami kreatywnymi, technicznymi, logistycznymi, kosztorysowanie, wdrożenie zaplanowanych elementów, a na koniec podsumowanie i rozliczenie projektu. Event manager musi więc wykazywać się wszechstronnością oraz umiejętnością zarządzania projektem i ludźmi, którzy przy nim pracują.

Organizacja udanego eventu to suma wielu działań, które muszą doskonale ze sobą współgrać. Kluczowym elementem jest planowanie nie tylko samych wydarzeń, które następują równolegle, lub kolejno po sobie, ale także pracy wielu ludzi i zespołów odpowiedzialnych za poszczególne elementy imprezy. Skoordynowanie ich działań i dopilnowanie wszystkich szczegółów należy do głównych zadań event managera. To jego rolą jest przygotowanie scenariusza eventu, który obejmie nie tylko to, co będzie się działo na scenie, ale również poza nią, od momentu rozpoczęcia montażu, do zakończenia imprezy oraz dopilnowanie jego sprawnego wdrożenia.

A jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry event manager? Oprócz wiedzy i doświadczenia, niezwykle przydatne w tym zawodzie są elastyczność pozwalająca sprawnie reagować na nieprzewidziane okoliczności, kreatywność, zarówno w planowaniu ciekawych scenariuszy, jak i w efektywnym rozwiązywaniu problemów na etapie ich wdrażania, a także komunikatywność, przydatna w zarządzaniu pracą wielu ludzi oraz systematyczność i umiejętność myślenia perspektywicznego. Zawodu event managera można się nauczyć, ale najlepsi w branży to ci, którzy oprócz umiejętności mają również osobowość dobrego organizatora.

Co więc zrobić, aby zostać dobrym event managerem. Jakie podjąć kroki? Do kogo się zwrócić? Na co zwrócić szczególną uwagę, jakie umiejętności posiąść i jakie cechy w sobie pielęgnować? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących profesjonalnej organizacji wydarzeń specjalnych, udzielę w trakcie szkolenia „Event marketing”.

Marzena Godlewska