Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Jak zorganizować event?

Event to narzędzie marketingowe zdobywające coraz większą rzeszę zwolenników. Firmy, które organizują profesjonalne wydarzenia specjalne znają wartość bezpośredniego dotarcia do swojego otoczenia biznesowego, które możliwe jest dzięki organizowaniu takich przedsięwzięć. Event może spełniać rozmaite role i być środkiem do osiągania różnych celów biznesowych i wizerunkowych, począwszy od budowania bezpośrednich relacji z otoczeniem, poprzez wspieranie pozytywnego wizerunku firmy, a na realizacji celów prosprzedażowych kończąc. Aby jednak event spełnił efektywnie swą funkcję, jego organizator – niezależnie od tego, czy jest to firma samodzielnie realizująca projekt eventowy, czy wspierająca ją agencja zewnętrzna – musi spełnić kilka istotnych warunków. Jakich?

Dobrze zorganizowany event musi działać jak doskonale naoliwiona maszyna, w której wszystkie elementy są idealnie zintegrowane i współpracują ze sobą. Zarządzanie projektem eventowym wymaga doskonałych umiejętności w zakresie planowania, organizacji czasu i pracy całego zespołu projektowego. Event manager musi także wykazać się dużą kreatywnością, wiedzą z dziedziny marketingu i umiejętnością określania celów biznesowych oraz ich efektywnej realizacji. Organizacja udanego eventu wiąże się z koniecznością realizacji różnorodnych zadań i umiejętnością pogodzenia interesów grup biorących udział w wydarzeniu – organizatorów, uczestników, a także mediów, których udział jest jednym z istotnych elementów kreowania wizerunku firmy na zewnątrz. Jak więc zaplanować dobry event? Jak prawidłowo określić jego cele? Jak dobrać zespół i podzielić obowiązki podczas pracy? O jakich elementach trzeba pamiętać? Jak identyfikować potencjalne zagrożenia i skutecznie je eliminować? Jak efektywnie zarządzać budżetem? I w końcu jak sprawić, aby event zrealizował zakładane cele strategiczne firmy?

Na te i wiele innych pytań związanych z profesjonalną organizacją wydarzeń specjalnych odpowiem Państwu w trakcie szkolenia „Event marketing”

Marzena Godlewska