Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

 • 15.03.14

 • Dwudniowe warsztaty: Angielski dla PR-owców

 • Aldona Serewa

  Pracuje jako lektor, metodyk, trener. Pracę dyplomową pisała z metodyki nauczania języka angielskiego, a gdy sięgnie pamięcią w lata dziecięce, przypomina sobie ulubione zabawy w szkołę i w bibliotekę. Kierunek studiów wybrała trochę przez przypadek, ale czy to rzeczywiście był tylko zbieg okoliczności? Im dłużej pracuje w swoim zawodzie, tym bardziej w to wątpi. I tym bardziej lubi swoją pracę! Dla relaksu słucha radia, muzyki i czyta. I bawi się ze swoją córką. A czasem... uczy ją angielskiego...

 • Opis szkolenia
 • Warsztaty obejmują dwa spotkania po 8 godzin lekcyjnych (45 minut).
  Warsztaty kończą się międzynarodowym testem Cambridge ESOL BULATS.

  English for PR to jedyne na rynku warsztaty językowe, przygotowane przez metodyków nauczania języka angielskiego ze szkoły LANG LTC, specjalnie dla PR-owców. Mogą w nich wziąć udział PR-owcy, którzy w codziennej pracy muszą posługiwać się językiem angielskim i chcieliby podnieść swoje kompetencje w tym zakresie oraz wszystkie osoby, którym zależy na podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych w środowisku pracy.

  Po zakończeniu warsztatu jego uczestnicy będą potrafili:

  • Sporządzać notatki prasowe uwzględniając konkretne grupy odbiorców.
  • Używać odpowiedniego rejestru językowego.
  • Świadomie zarządzać materiałem leksykalnym.
  • W pełni uczestniczyć w prezentacjach.
  • Przygotować pełną prezentację w języku angielskim.
  • Rozpocząć, przeprowadzić i zakończyć prezentację.
  • Akcentować wybrane aspekty zgodnie z własnymi założeniami.
  • Prawidłowo używać szerokiego wachlarza precyzyjnych sformułowań typowych dla języka prezentacji (opis rozwoju, tendencji, komentowanie różnego typu diagramów, wykresów, itp.).
  • Wyczerpująco odpowiadać na ewentualne pytania odbiorców.
  • Zadawać precyzyjne pytania do obejrzanej / wysłuchanej prezentacji.
  • Sporządzać notatki do wielu aspektów obejrzanej prezentacji.

  Szkolenie zakończone jest profesjonalnym testem językowym - BULATS

  Test BULATS

  - profesjonalny test językowy opracowany przez: University of Cambridge ESOL Examinations w Wielkiej Brytanii,
  - zadania testowe polegają na praktycznym wykorzystaniu języka w codziennych sytuacjach zawodowych,
  - wykorzystywany w celu zbadania kompetencji językowych studentów, kandydatów na konkretne stanowiska lub pracowników, monitorowania postępów w nauce, przeprowadzania ocen pracowniczych i wytyczania ścieżek rozwoju
  - wyniki prezentowane w formie indywidualnego raportu opisującego konkretne umiejętności
  - poziom znajomości języka przedstawiony w skali Rady Europy

  KORZYŚCI dla zdających BULATS

  - obiektywnie i wiarygodnie testuje znajomość języka
  - szybki wynik (dla testu online natychmiastowy)
  - raport zawiera informacje ułatwiające pracodawcom interpretację wyników, ważny bezterminowo

  Czas trwania warsztatów:

  2 dni

  Poziom kursu:

  B1/B2

  Wymagany zakres wiedzy:

  Minimalny wymagany poziom znajomości języka B1 (średnio zaawansowany)

  Sprawdzony przez LANG LTC przed przystąpieniem do szkolenia.

  Metody prowadzenia zajęć:

  Punktem wyjścia jest podejście komunikatywne w postaci eklektycznej, która łączy sobie elementy metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz techniki wypracowane przez dotychczasowe metody. W centrum warsztatów stawiamy komunikację i maksymalną ekspozycję uczestników na język. W ramach pracy warsztatowej uczestnicy angażują się w mini dialogi, odgrywane scenki, studia przypadku, symulacje i dyskusje oraz realizują mini-projekty.

 • Program szkolenia
 • 1. PRESS RELEASE

  • Jak unikać kalek językowych i dobrze poruszać się w języku pisanym?
  • Jak dobierać słowa, aby uzyskać pożądany efekt?
  • Jak precyzyjnie przekazywać kluczowe/ newralgiczne informacje?

  Po zakończeniu warsztatu jego uczestnicy będą potrafili:

  • Sporządzać notatki prasowe uwzględniając konkretne grupy odbiorców.
  • Używać odpowiedniego rejestru językowego.
  • Świadomie zarządzać materiałem leksykalnym – używanie optymalnych odcieni znaczeniowych.

  2. PRESENTATIONS

  • Jak przedstawić profil firmy, zaprezentować wyniki, statystyki?
  • Jak skomentować dane?
  • Jak podkreślić własne stanowisko i podsumować prezentację?

  Po zakończeniu warsztatu jego uczestnicy będą potrafili:

  • W pełni uczestniczyć w prezentacjach, przyjmować i analizować treści przekazywane przez anglojęzycznego mówcę.
  • Przygotować pełną prezentację w języku angielskim.
  • Rozpocząć, przeprowadzić i zakończyć prezentację.
  • Akcentować wybrane aspekty zgodnie z własnymi założeniami.
  • Prawidłowo używać szerokiego wachlarza precyzyjnych sformułowań typowych dla języka prezentacji (opis rozwoju, tendencji, komentowanie różnego typu diagramów, wykresów, itp.).
  • Wyczerpująco odpowiadać na ewentualne pytania odbiorców.
  • Zadawać precyzyjne pytania do obejrzanej / wysłuchanej prezentacji.
  • Sporządzać notatki do wielu aspektów obejrzanej prezentacji.


  AGENDA SZKOLENIA

  9.00 - 10.30 – sesja szkoleniowa

  10.30 - 10.50 – przerwa

  10.50 – 12.50 – sesja szkoleniowa

  12.50 – 13.30 - przerwa

  13.30 – 15.00 – sesja szkoleniowa

  15.00 – 15.15 – przerwa

  15.15 – 16.15 – sesja szkoleniowa

Cena: 1000 PLN lub 700 zł*