Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

 • 25.10.14

 • Event marketing

 • Marzena Witczyńska

  Prowadzi dział organizacji eventów i projektów specjalnych w Agencji Marketingu Zintegrowanego Momentum Worldwide. Z branżą marketingową związana od 7 lat. W tym czasie pracowała na stanowiskach Creative Manager i Project Manager w Agencjach Eventowych Defacto oraz ProFM. W 2009 roku rozpoczęła współpracę z Agencją Marketingu Zintegrowanego Mea Group, w której po półtora roku objęła funkcję Dyrektora Zarządzającego, prowadząc 18 osobową grupę Project Managerów i dział kreacji, odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami agencji oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów. Współpracowała w zakresie BTL z markami takimi jak: Unilever, Samsung, Ernst&Young, Douglas, Dior, Hugo Boss, Mercedes-Benz Unicredit Group, Lexus, Play, Bawaria Motors, Nestle Professional, Astra Zeneca, Roche, Empik, Orange czy Henkel. Od półtora roku prowadzi szkolenia we współpracy z czołowym polskim portalem PR - owym Proto.pl z zakresu Event Marketing i Public Relations.

 • Opis szkolenia
 • Tematyka szkolenia:

  • szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnego organizowania eventów, oraz koordynowania prac agencji eventowych
  • będzie ono praktycznym kompendium wiedzy z zakresu organizacji i planowania wydarzeń,
  • podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się również jak kreować i planować wydarzenia, aby mieć po swojej stronie media, opinię publiczną.

  Czas trwania:

  8 godzin szkoleniowych

  Wymagany zakres wiedzy:

  Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji marketingowej

  Metody prowadzenia zajęć:

  Metody prowadzenia szkolenia będą podporządkowane uzyskaniu praktycznej wiedzy wykorzystywanej w codziennej pracy. Szkolenie rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia, pozostałe etapy będą miały na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego organizowania eventów.

  Osoby, do których adresowane jest szkolenie:

  • osoby odpowiedzialne w firmie za marketing, komunikację, PR, samodzielnie realizujące eventy lub/i korzystające z usług agencji eventowych
  • właściciele firm samodzielnie realizujących działania wizerunkowe
  • pracownicy organizacji publicznych, fundacji, stowarzyszeń, wszelkich instytucji realizujących politykę kształtowania własnego wizerunku,
  • osoby ubiegające się o pracę na wyżej wymienionych stanowiskach.
 • Program szkolenia
 • Część I

  Eventy – po co je organizować?

  1. Skąd potrzeba organizowania eventów? Synteza rozwoju branży w Polsce, hipotezy co do dalszej ewolucji tego narzędzia komunikacji.

  2. Podział eventów ze względu na odbiorców (wewnętrzni, zewnętrzni) oraz ze względu na cel, w którym są organizowane.

  Część II

  Sponsoring – coraz bardziej znaczący teren w branży eventowej.

  1. Co z tym sponsoringiem? Zalety i zagrożenia.

  2. Zależności pomiędzy sponsorującym, a sponsorowanym.

  3. Kiedy mam szansę na pozyskanie sponsorów wydarzenia?

  4. Jak stworzyć ofertę sponsorską? Czym przekonać sponsora?

  5. Jak ocenić ofertę sponsorską pod kątem interesu swojej firmy?

  6. Jak sfinalizować współpracę sponsorską?

  7. A może barter? Wymiana bezgotówkowa z obustronną korzyścią.

  Warsztaty z przygotowywania ofert sponsorskich – praca w grupach.

  Część III

  Planowanie i organizacja eventu

  1. Rozpoczęcie pracy nad projektem.

  a) określenie naszego celu, oczekiwań,

  b) określenie uwarunkowań takich jak: czas, miejsce, forma wydarzenia, ilość osób, budżet

  2. Umiejętność pisania

  a) briefów agencyjnych; co w nich zawrzeć, jak określić swoje oczekiwania, aby zostały one spełnione

  b) zapytań do lokalizacji, ekip technicznych

  3. Ocena nadesłanych ofert

  a) ocena koncepcji, kosztorysów, wizualizacji, standardów i doświadczenia agencji

  b) realne i nierealne, trafione i nietrafione, niestandardowe i wytarte pomysły

  c) podjęcie decyzji o wyborze agencji eventowej

  d) negocjacje

  e) ustalenie warunków współpracy

  f) podpisywanie umów – o czym warto pamiętać!

  4. Rozpoczęcie współpracy z agencją eventową

  a) przedstawienie i zapoznanie z zespołem przydzielonym do realizacji projektu

  b) ustalenie harmonogramu i zasad działania

  c) ustalenie wzajemnych zobowiązań

  d) rozpoczęcie pracy nad szczegółowym scenariuszem eventu

  5. Wybór lokalizacji, ekip technicznych, oprawy muzycznej i wizualnej

  7. Raportowanie przebiegu prac, spotkania robocze

  8. Przewidzieć (prawie) wszystko. Zasady zmniejszające ryzyko niepowodzenia, punkty krytyczne, niebezpieczeństwa, najczęstsze błędy organizatorów

  9.  Godzina „W” – działania i zarządzanie w trakcie trwania event

  10. Zamknięcie projektu, podsumowanie

  Część IV

  Event jako narzędzie PR, PR celem eventu

  1. Jak zapewnić organizowanemu wydarzeniu przychylność mediów i opinii publicznej?

  2. Media jako uczestnicy eventu i pośrednicy w kontaktach z opinią publiczną.

  3. Stan najwyższej gotowości, czyli dziennikarze na naszym evencie.

  4. Zamknięcie projektu. Ocena projektu pod kątem zakładanego celu.

  5. Niebezpieczeństwa, umiejętność dostrzeżenia słabych punktów przedsięwzięcia.

  Warsztaty – praca w grupach.

  Część V

  Podsumowanie szkolenia i dyskusja.

  AGENDA SZKOLENIA:

  9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

  9.30 – 11.00 Sesja szkoleniowa

  11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

  11.15 – 13.00 Sesja szkoleniowa

  13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa*

  13.30 – 15.30 Sesja szkoleniowa

  15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

  15.45 – 17.30 Sesja szkoleniowa

  17.30 – Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

   

  * Jeżeli posiadają Państwo specjalne życzenia odnośnie stosowanej diety, prosimy o informację przy składaniu zamówienia na uczestnictwo w szkoleniu.

Cena: 1000 zł lub 700 zł*