Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

 • 27.06.14

 • Pisanie oraz redagowanie tekstów dla PR-owców

 • Teresa Kruszona

  Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 37 lat zajmuje się językiem polskim i poprawnością językową - najpierw w „Życiu Warszawy”, a od 1989 r. w „Gazecie Wyborczej”. Jest redaktorem sekretariatu redakcji i odpowiada za język „Gazety”. Jest członkiem Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego przy Radzie Języka Polskiego PAN. Dwukrotnie była jurorem Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach. W 2006 r. wydała tom „Ortografia i nie tylko...”. W 2007 r. dostała nagrodę w międzynarodowym konkursie World Young Reader Prizes Competition za cykl redakcyjny o języku polskim. Od 10 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu poprawności językowej oraz sposobów redagowania.

 • Opis szkolenia
 • Chcesz pisać poprawnie i tak, by odbiorca zrozumiał twój tekst?

  Chcesz pisać teksty, które są skuteczne i odróżniają się od innych?

  Chcesz wiedzieć, jakie zmiany zaszły w języku, i znać zasady, które teraz obowiązują?

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (z aktywnym udziałem uczestników)

 • Program szkolenia
 • - jak pisać, żeby tekst był skuteczny

  - przypomnienie zagadnień z zakresu ortografii, interpunkcji, fleksji, składni i frazeologii, które najczęściej sprawiają kłopot (w tym: tworzenie i odmiana skrótów i skrótowców, odmiana nazwisk, pisownia wielką i małą literą, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy)

  - ćwiczenie umiejętności konstruowania tekstów informacyjnych, reklamowych, przeznaczonych dla mediów – na podanych przykładach, na własnych tekstach, na tekstach prasowych

  - stosowność jako podstawowe kryterium wyboru stylu - kilka słów teorii i ćwiczenia na przykładach, sprawdzanie umiejętności korygowania własnych i cudzych błędów stylistycznych; upraszczanie wypowiedzi pisemnych, redakcja

  - związki frazeologiczne jako element tekstu, ale... co znaczyły kiedyś, co znaczą dziś

  - jak nie pisać (analiza wybranych tekstów)

  - warsztaty z samodzielnego redagowania tekstów - napisanie przynajmniej trzech krótkich tekstów i wspólna ocena ich poprawności


  AGENDA SZKOLENIA:

  9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

  9.30 – 11.00 Sesja szkoleniowa

  11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

  11.15 – 13.00 Sesja szkoleniowa

  13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa*

  13.30 – 15.30 Sesja szkoleniowa

  15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

  15.45 – 17.30 Sesja szkoleniowa

  17.30 – Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

  Miejsce szkolenia: Warszawa

  * Jeżeli posiadają Państwo specjalne życzenia odnośnie stosowanej diety, prosimy o informację przy składaniu zamówienia na uczestnictwo w szkoleniu.

Cena: 1000 zł netto lub 800 zł netto lub 700 zł netto. Sprawdź aktualne promocje szkoleń otwartych: www.akademiaproto.pl/promocje