Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

 • 30.06.14

 • Prawo autorskie dla PR-owców w praktyce

 • Katarzyna Marek

  Adwokat w firmie prawniczej Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie autorskim, reklamy, własności intelektualnej, prasowym oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony dóbr osobistych. Dodatkowo zajmuje się sprawami z zakresu prawa konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi także sprawy karne. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie sporów sądowych i administracyjnych, negocjowanie umów, sporządzanie opinii oraz bieżącą obsługę prawną. Pracuje bezpośrednio z wiodącymi polskimi agencjami reklamowymi i domami produkcyjnymi, wydawnictwami, firmami monitorującymi media a także z indywidualnymi twórcami i artystami. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ, studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz The International Business and Trade Summer Law Program organizowanego przez Columbus School of Law (Washington, DC) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w kancelariach i firmach zajmujących się głównie sprawami z zakresu wdrażania programów komputerowych, obsługi portali internetowych, usług tłumaczeniowych oraz działalności wydawniczej. Była związana z Uniwersytecką Poradnią Prawną UJ, najpierw jako studentka, a później jako asystentka Sekcji Prawa Cywilnego. Jest także współautorką poradnika o sądowym postępowaniu cywilnym, wydanego pod patronem Rzecznika Praw Obywatelskich. Tworzyła i przez cztery lata współredagowała studencką rubrykę Rok 1984 na łamach miesięcznika "Znak". Współpracowała także z kilkoma redakcjami dzienników i czasopism.

 • Opis szkolenia
 • Szkolenie pozwoli uczestnikom poruszać się w terminologii prawa autorskiego, poznać najważniejsze klauzule umów licencyjnych i o przeniesienie praw autorskich, dowiedzieć się jak zgodnie z prawem korzystać z praw autorskich, jakie uprawnienia przysługują twórcom, kiedy prawo autorskie pozwala na korzystanie z cudzej twórczości bez konieczności zawierania umowy, jakie są zagrożenia związane z niezgodnym z prawem korzystaniem z cudzej twórczości.

 • Program szkolenia

  1. Podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego, definicja utworu (w tym program komputerowy i utwór audiowizualny), pojęcie dysponenta praw, pól eksploatacji.
  2. Czym są autorskie prawa majątkowe osobiste i zależne?
  3. Inne dobra chronione na postawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: wizerunek, artystyczne wykonania, fonogram, wideogram.
  4. Jaki jest czas trwania ochrony wszystkich ww. praw?
  5. Jak bezpiecznie włączać cudzą twórczość do własnych materiałów, w tym materiałów promocyjnych?
  6. Jakie są największe ryzyka związane z nabywaniem cudzej twórczości i sposoby na ich zminimalizowanie?
  7. Jakie umowy dotyczące cudzej twórczości należy zawrzeć i z kim?
  8. Postanowienia przykładowych umów dotyczących korzystania z cudzej twórczości (zdjęcia, teksty, grafika).
  9. Kiedy prawo pozwala na korzystanie z cudzej twórczości bez  konieczności zawarcia umowy?
  10. Inspiracja, opracowanie prawo cytatu i inne formy dozwolonego użytku
  11. Zasady dotyczące publikacji artykułów przez dziennikarzy – jak ich sprawdzać, czego wymagać?
  12. Autoryzacja w teorii i praktyce.
  13. Rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych lub nieścisłych, naruszenie renomy lub dobrego imienia – jak, kiedy, przeciwko komu i jak reagować w czasie kryzysu medialnego?

  W przypadku zgłoszenia na szkolenie uczestnictwa osób z urzędów/ jednostek administracji publicznej istnieje możliwość włączenia do programu szkolenia poniższych zagadnień:

  - Jakie informacje mają charakter informacji publicznej?

  - Kto i kiedy może żądać dostępu do informacji publicznej?

  - Jak szczegółowo należy udzielać informacji w trybie dostępu do informacji publicznej?


  AGENDA SZKOLENIA:

  9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

  9.30 – 11.00 Sesja szkoleniowa

  11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

  11.15 – 13.00 Sesja szkoleniowa

  13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa*

  13.30 – 15.30 Sesja szkoleniowa

  15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

  15.45 – 17.30 Sesja szkoleniowa

  17.30 – Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

  Miejsce szkolenia: Warszawa

  * Jeżeli posiadają Państwo specjalne życzenia odnośnie stosowanej diety, prosimy o informację przy składaniu zamówienia na uczestnictwo w szkoleniu.

Cena: 1000 zł lub 800 zł lub 700 zł. Sprawdź aktualne promocje szkoleń otwartych na stronie: www.akademiaproto.pl/promocje