Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

 • 25.06.14

 • Zamówienia publiczne na działania informacyjno-promocyjne

 • Anna Adamus-Matuszyńska

  Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych Psychologia Menedżerska. Trener i szkoleniowiec w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania zespołami. W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 - 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001, współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania.Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe. Autorka publikacji z zakresu konfliktu społecznego, zarządzania personelem, public relations.

  Piotr Dzik

  Trener, doradca, konsultant, wykładowca akademicki i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie komunikacji marketingowej, promocji, reklamy i public relations. Absolwent nauk politycznych (1984) oraz socjologii (1989) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na stałe zatrudniony od 2002 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy jako wykładowca podstaw marketingu oraz w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (od 2013). Prowadzi badania w dziedzinie systemów identyfikacji wizualnej jednostek terytorialnych. Pracownik miesięcznika Cinema Press Video w Katowicach (1990-1992), organizator kongresów branży wideo, redaktor naczelny miesięcznika ,,Videobiznes". Współautor podręcznika wydanego przez Ministerstwo Środowiska ,,Zarządzenie projektem infrastrukturalnym" (2010). Współautor raportów ewaluacyjnych dotyczących działań promocyjnych w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, autor publikacji naukowych i specjalistycznych.  Ekspert kluczowy w projekcie badawczym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącym użyteczności stron internetowych poświęconych Funduszom Europejskim. Autor opinii dotyczącej ,,Księgi Znaku" i zastosowań logo NSS dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Współautor ewaluacji ,,Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2014-2020".

 • Opis szkolenia
 • Do kogo adresowane jest szkolenie:

  Do pracowników agencji, reklamowych i public relations oraz wszystkich organizacji zajmujących się merytorycznym opracowywaniem ofert skierowanych do zamawiającego - instytucji publicznej (jednostki samorządu terytorialnego, ministerstwa, państwowe osoby prawne, które podlegają prawu zamówień publicznych).

  Celem szkolenia jest zapoznanie przedstawicieli biznesu reklamowego i PR ze specyfiką zamówień publicznych na działania informacyjno-promocyjne, w szczególności:

   - zapoznanie uczestników z praktycznymi konsekwencjami stosowania poszczególnych trybów zamówień publicznych na działania informacyjno-promocyjne;

   - jak czytać i rozumieć kryteria przyjmowane przez zamawiającego (instytucji publicznej) - bariery wejścia, zdolność techniczna, kryteria cenowe i niecenowe;

   - rozwój umiejętności analizowania dokumentacji zamówienia publicznego - case studiem;

   - nabycie umiejętności analizy ryzyk projektowych (niejasne zapisy, problemy interpretacyjne, wątpliwości etyczne) przed przystąpieniem do procedury zamówienia publicznego;

   - poznanie sposobów ograniczanie ryzyk projektowych w procesie realizacji zamówienia publicznego.

    Metody prowadzenia szkolenia:

      - case study
      - praca analityczna na dokumentach
      - mini wykłady
      - liczbowa analiza wielokryterialna (kiedy decyduje cena, a kiedy decydują kryteria pozacenowe)

      • Program szkolenia
       1. 1. Prawne wymogi dotyczące prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Wprowadzenie  (prawo zamówień publicznych, przepisy europejskie, regulaminy wewnętrzne)

         2. Praktyczne tryby postępowań spotykane w zamówieniach na działania informacyjno-promocyjnych

          a. zapytanie o cenę poniżej progu ustawowego

          b. przetarg nieograniczony

          c. dialog konkurencyjny

           3. Sposoby konstruowania kryteriów punktowych w zamówieniach dotyczących działań informacyjno-promocyjnych. Case studies

            4. Dostosowanie budżetu do specyfiki zamówienia publicznego i sytuacji na rynku:

             a. rezerwa budżetowa na kary umowne

             b. koszty kredytowania zamawiającego

             c. blokady budżetowe (wadium i gwarancja należytego wykonania umowy)

              5. Elementy SIWZ oraz ich wpływ na realizację zamówienia:

              a. referencje i ich udostępnianie

              b. personel

              c. wyposażenie techniczne

              d. wadium, gwarancje

              e. termin złożenia oferty

              f. zabezpieczenie wykonania umowy

              g. faktyczna niezmienność projektu umowy

              h. cena

              i. wybrane zapisy umowy w tym wysokość kar i prawa autorskie

              j. nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych z marca 2014 - podniesienie progu do EUR30 000.

                6. Określanie ryzyk projektowych oraz ich potencjalnego wpływu na cząstkowe i końcowe rezultaty projektu wynikłe z zapisów SIWZ i SOPZ:

                a. niejasne i nieprecyzyjne zapisy,

                b. dokumentowanie prac,

                c. harmonogramy (zwłaszcza dzienne),

                d. uwagi i poprawki zmawiającego,

                e. odpowiedzialność za działania stron trzecich.

                7. Znajomość praktyki public realitons a zapisy SIWZ i SOPZ. Zgodność zapisów z kodeksami etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Związku Firm Public Relations. Kodeksem Etyki Reklamy, Kodeksem Etyki Mediów

                8. Dobre i złe praktyki projektowe w zamówieniach publicznych. Przypadki wykorzystywania pomysłów zawartych w ofertach, które nie wygrały postępowania

                9. Archiwizacja i przechowywanie produktów, dodatkowe koszty w umowach wieloletnich

                10. Dodatkowe wymogi w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich

                 

                AGENDA SZKOLENIA:

                9.00 - 9.30 Zebranie się uczestników i poranna kawa

                9.30 - 11.00 Sesja szkoleniowa

                11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

                11.15 - 13.00 Sesja szkoleniowa

                13.00 - 13.30 Przerwa obiadowa

                13.30 - 15.30 Sesja szkoleniowa

                15.30 - 15.45 Przerwa kawowa

                15.45 - 17.30 Sesja szkoleniowa

                17.30 - Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

                Miasto: Warszawa

                Kontakt w sprawie szkolenia: a.zych@proto.pl, 22 378 37 81.

                 

                Zadzwoń lub napisz i spytaj o szkolenie dedykowane. Szkolenie dedykowane realizujemy w całej Polsce, wraz z dojazdem trenera do Twojej firmy.

                 

               Cena: 1000 zł netto lub 800 zł netto lub 700 zł netto. Sprawdź aktualne promocje szkoleń otwartych: www.akademiaproto.pl/promocje