Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

 • Jak komunikować i raportować działania CSR-owe firm i instytucji

 • Dr Anna Adamus Matuszyńska

  Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych Psychologia Menedżerska. Trener i szkoleniowiec w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania zespołami. W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 - 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001, współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania.Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe. Autorka publikacji z zakresu konfliktu społecznego, zarządzania personelem, public relations.

 • Opis szkolenia
 • Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z ideą społecznej odpowiedzialności w praktyce.

  2. Rozwój wiedzy na temat metod i technik monitorowania, audytowania i raportowania społecznej odpowiedzialności.

  3. Prezentacja głównych założeń raportów niefinansowych oraz wybranych metodologii ich opracowywania.

  4. Rozwój umiejętności komunikowania się z otoczeniem uczestników w celu informowania o społecznej odpowiedzialności danej firmy lub instytucji.

   

  Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką komunikowania i raportowania działalności CSR-owej firmy lub instytucji, w szczególności:

   - zarządzających firmami lub instytucjami społecznie odpowiedzialnymi,

  - pracowników każdej firmy bądź instytucji, która świadomie chce być społecznie odpowiedzialną,

  - pełnomocników ds. Jakości,

  - osoby odpowiedzialne za przygotowanie strategii społecznej odpowiedzialności (CSR) lub/i raportu niefinansowego dla firmy.

   

 • Program szkolenia
 • 1.  Rozumienie społecznej odpowiedzialności i sfery oddziaływania firmy (lub instytucji) na otoczenie

  • dlaczego społeczna odpowiedzialność jest ważna?
  • opracowanie kompletnego wykazu działań firmy,
  • zidentyfikowanie interesariuszy pozostających w jej sferze oddziaływania i ich działań
  • zbadanie możliwości podejmowania decyzji oraz wpływu tych działań na firmę i jej interesariuszy,
  • ocena oddziaływania firmy na otoczenie
  • ocena oddziaływania i wpływu interesariuszy na firmę
  • korzyści dla firmy, pracowników, otoczenia.

  - mapa interesariuszy firmy ()lub instytucji) wraz z oceną siły ich wpływu i oddziaływania na firmę

  2. Kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności - prezentacja podstawowych zasad ISO 26000

  • ład organizacyjny - aspekty prawne i etyczne a działalność firmy
  • prawa człowieka - przestrzeganie i łamanie praw człowieka
  • praktyka z zakresu pracy - zagadnienie dyskryminacji, mobbingu, przestrzegania Kodeksu Pracy
  •  środowisko - zasady zrównoważonego rozwoju
  • uczciwe praktyki operacyjne - ochrona praw konkurencji
  • zagadnienia konsumenckie - obsługa klienta
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej - zaangażowanie w działalność poza biznesową.

  Metoda: mini wykład wprowadzenie do tematu, omówienie idei ISO 26000.  Praca zespołowa wypracowanie obszarów społecznej organizacji dla wybranej firmy lub instytucji.

  Wypracowane narzędzia: lista konkretnych tematów charakterystycznych dla firmy a bezpośrednio związanych z kluczowymi obszarami społecznej odpowiedzialności.

  3. Komunikacja w zakresie społecznej odpowiedzialności

  • komunikacja z kierownictwem firmy,
  • komunikacja z pracownikami,
  • komunikacja z interesariuszami, w tym z dostawcami,
  • komunikacja ze społeczeństwem,
  • komunikacja marketingowa,
  • opracowywanie i publikacja raportów niefinansowych .

  Metoda:  mini wykład - wprowadzenie pt.: dlaczego komunikowanie działań CSR jest istotne? Dyskusja grupowa - wypracowanie skutecznych narzędzi komunikacji adresowanych do poszczególnych grup interesariuszy.

  Wypracowane narzędzia: lista narzędzi komunikowania służących informowaniu o społecznej odpowiedzialności firmy.

  4. Proces raportowania społecznego

  • raportowanie jako element strategii CSR firmy (lub instytucji)
  • cele raportu społecznego
  • rodzaje raportów (on-line, publikacja)
  • metodologie raportów
  • ewaluacja raportu - informacja zwrotna od interesariuszy

  Metoda:  wprowadzenie dotyczące raportów CSR, praca w grupach nad elementami, które powinny być uwzględnione w raporcie niefinansowym dla wybranej firmy lub instytucji.

  Szkoleniu towarzyszą studia przypadków dobrych i złych praktyk CSR. Analiza, dyskusja nad pozytywami i negatywami strategii CSR.

  AGENDA SZKOLENIA:

  9.00 - 9.30 Zebranie się uczestników i poranna kawa

  9.30 - 11.00 Sesja szkoleniowa

  11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

  11.15 - 13.00 Sesja szkoleniowa

  13.00 - 13.30 Przerwa obiadowa

  13.30 - 15.30 Sesja szkoleniowa

  15.30 - 15.45 Przerwa kawowa

  15.45 - 17.30 Sesja szkoleniowa

  17.30 - Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

  Miejsce szkolenia: Warszawa

  Kontakt w sprawie szkolenia: a.zych@proto.pl, 22 378 37 81

  Tagi: CSR, Szkolenia CSR, CSR szkolenie, raportowanie niefinansowe, raportowanie niefinansowe szkolenia, wytyczne GRI, raportowanie zrównoważonego rozwoju, raportowanie csr, raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju, obowiązki raportowania CSR, dr Anna Adamus-Matuszyńska, Global Compact ONZ, Global Reporting Initiative (GRI), wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, standard SA 8000, Standardy serii AA 100, Corporate Social Responsibility, Raport CSR, działania CSR, ISO 26000 szkolenie, szkolenie iso 26000, norma iso 26000 csr.


  A może potrzebujesz szkolenia zamkniętego?

   - ISO 26000 - przewodnik po społecznej odpowiedzialności współczesnego biznesu

  - Opracowanie kodeksu etycznego w firmie

  - Raportowanie niefinansowe (CSR/ społeczne)

  Zapytanie o szkolenie zamknięte możesz skierować na adres a.zych@proto.pl lub telefonicznie 22 378 37 81


Cena: Szkolenie otwarte - Cena regularna: 1000 zł/ 1 os. Cena dla klientów IMM: 700 zł/ 1 os. Promocja dla grup od 3 osób: 800 zł / 1 os.