Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Wystąpienia publiczne

1. Czym jest komunikacja , jakie czynniki decydują o dobrym porozumieniu?

 • ćwiczenie wprowadzające.

2. Pierwsze wrażenie-wygrana lub porażka w oczach odbiorców

 • reguła 4x 20
 • dystans fizyczny
 • co to jest komunikacja niewerbalna?

3. Odpowiedzialne emocje, akceptacja rozmówcy

 • co to znaczy oddzielny, niezależny, kompletny?
 • szacunek dla rozmówcy, kim jest odbiorca czyli do kogo mówię?
 • umiejętne słuchanie- ćwiczenia

4. Gesty i mimika

 • co zdradza nasze ciało
 • rodzaje gestów i uwzględnienie ich funkcji w zachowaniu
 • kontakt wzrokowy

5. Znaczenie prawidłowego oddechu i głosu w komunikacji

 • znaczenie oddechu w codziennym życiu
 • dynamika i długość oddechu
 • oddychanie żebrowo- przeponowe
 • wpływ oddechu na jakość mówienia , ton i barwę głosu
 • ćwiczenia

6. Budowanie wizerunku przez wygląd zewnętrzny

 • wygoda, a profesjonalizm
 • podstawowe zasady łączenia kolorów
 • dobór ubrania i biżuterii

7. Budowanie kompetencji w komunikacji za pomocą poprawności językowej

 • dykcja
 • trudne grupy zgłoskowe- czyli na co uważać w j.polskim
 • najczęściej popełniane błędy językowe
 • ćwiczenia

8. Retoryka w służbie wystąpień publicznych

 • jak powiedzieć to co chcę
 • jak „opanować” trudnego dziennikarza
 • ćwiczenia