Akademia PRoto - ucz się od najlepszych!

Media relations

1. Zasady komunikacji

 • Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych w komunikacji
 • Zdefiniowanie kluczowych przekazów działań komunikacyjnych oraz form tych działań (ćwiczenia z narzędziami - Message house i media bites).
 • Sposoby dotarcia do odpowiednich grup docelowych i odpowiedni dobór mediów do prowadzonych kampanii.
 • Udzielenie wskazówek - jak reagować na trudne pytania i unikać sytuacji pozornie nie do przewidzenia. - (materiały FAQ, Q&A)
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w obszarze komunikowania, dystrybucji informacji i budowanie relacji z mediami.

2. Narzędzia komunikacji

 • Narzędzia w komunikacji z mediami – omówienie zasad przygotowania materiałów na potrzeby mediów i ćwiczenia praktyczne.

- informacje prasowe
- kontakty osobiste
- spotkania z mediami
- organizacja pracy komórki medialnej (baza danych mediów, mapa medialna, monitoring mediów)

3. Relacje z mediami

 • Omówienie specyfiki mediów lokalnych i regionalnych.
 • Budowanie dotarcia do mediów branżowych o tematyce ogólnogospodarczej, inwestycyjnej oraz powiązanej z kluczowymi sektorami (kluczowe magazyny gospodarcze, dzienniki, tygodniki biznesowe, internetowe oraz portale tematyczne).
 • Przygotowanie i realizacja akcji specjalnych realizowanych we współpracy z wybranymi tytułami biznesowymi typu: debata, dodatek, cykl publikacji, wizyty studyjne itp.
 • Współpraca z ekspertami oraz kluczowymi liderami opinii (tzw. KOL’s), budowanie pozycji eksperckiej w mediach.
 • Dystrybucja raportów specjalnych do mediów.
 • Internetowe platformy komunikacji i media społecznościowe – zasady współpracy.

4. Warsztat radiowy

 • Przekazanie informacji o specyfice wypowiedzi radiowej i zasadach pracy z mikrofonem.
 • Serwisy informacyjne, audycje poradnikowe, krótkie formy wypowiedzi radiowej - przewodnik po sposobach przygotowania do każdej z tych form.
 • Symulacja wystąpienia w radiu – ćwiczenia praktyczne z dziennikarzem.